VİZYON

En saygın, en güvenilir, tarafsızlığı ve bağımsızlığı ön planda tutan öncü bir belgelendirme kuruluşu olmak.

MİSYON

TEKNİKEL BELGELENDİRME tarafsızlık, bağımsızlık, gizlilik ve şeffaflık ilkesini benimseyerek tüm belgelendirme aşamalarında adaylara adil, eşit, güvenilir yöntemler ile belgelendirme hizmeti sunmaktır.

İLKELERİMİZ

  • Tarafsızlık,
  • Adillik
  • Bağımsızlık,
  • Gizlilik,
  • Güvenilirlik ve hızlılık,
  • Ulaşılabilirlik,
  • Şeffaflık,
  • Eşitlik.