İtiraz: Başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş bir kişinin, talep ettiği belgelendirme statüsüne ilişkin TEKNİKEL tarafından verilen herhangi bir kararın yeniden değerlendirilmesi talebi.

Şikâyet: Herhangi bir kişi veya organizasyon tarafından TEKNİKEL’E, faaliyetlerine ilişkin olarak, cevap verilmesi beklentisiyle memnuniyetsizliğinin ifade edilmesidir.

TEKNİKEL tarafından yürütülmekte olan personel belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek itiraz ve şikayetler  sözlü ve yazılı olarak (posta, email, faks,www.teknikelbelgelendirme.com.tr web adresi yoluyla) İtiraz ve Şikayet Formu ile kuruluşumuza yapılabilir.

TEKNİKEL, itiraz ve şikâyetleri değerlendirirken her aşamadaki  kararlardan, itiraz ve şikâyetleri geçerli kılmak için gerekli olan bütün bilgilerin toplanmasından, doğrulanmasından ve sonuçlandırmaktan sorumludur.

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Yönetim Temsilcisi iletilen tüm itiraz ve şikâyetleri, İtiraz ve Şikâyet Formu kullanılarak kayıt altına alır.

İtiraz/şikâyetin kayıt altına alındığı ve işlemin başlatıldığı, itirazı yapan kişi, kurum veya müşteriye en kısa sürede (en fazla 3 gün) telefon, mail veya web üzerinden bildirilir.

İtiraz/şikâyet sahibi, yapılan çözüm aşamaları ve sonucu hakkında bilgilendirilir.

İtiraz/şikâyet için üretilen çözüm itiraz/şikâyet sahibine sunulur.

İtiraz ve Şikâyet Komitesi, itiraz veya şikâyet konusu olan dokümantasyonu ve/veya süreci inceler. İtiraz/şikâyet konusuna göre ilgili personelden konuyla ilgili bilgi alınır. Yapılan değerlendirme neticesinde itiraz veya şikâyetin haklı olup olmadığına karar verilir.

Komite kararı kesindir. Ancak İtiraz ve Şikâyet Komitesinin kararında tarafları tatmin etmediği durumlarda MYK,TÜRKAK veya Yasal yollardan sürece devam edebilirler.

BİLGİLENDİRME

İtiraz veya şikâyet sahiplerine, varılan nihai karar hakkında bilgilendirme işlemi itiraz/şikâyetin alınmasından itibaren en geç 1 (bir) ay içinde yazılı olarak yapılır.

Yönetim temsilcisi İtiraz ve Şikâyet Komitesinin almış olduğu kararı itiraz/şikayet sahibine (elektronik posta, web veya yazılı vb.) iletir.

İtiraz/şikâyet sahibi 7 (yedi) gün boyunca İtiraz ve Şikâyet Komitesinin kararına itiraz etmezse, karar kabul etmiş sayılır.

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİNİZ  İÇİN AŞAĞIDAKİ İLETİŞİM ARAÇLARINI KULLANABİLİRSİNİZ.

Adres          : Cumhuriyet Mah. Kartal Cad. No:67 K:2 Kartal/İstanbul

Telefon       0216 5041050

Gsm            : 05531741050

Email          : bilgi@teknikelbelgelendirme.com.tr

 

İlgili Doküman: İtiraz ve Şikayet Formu