Ticaret Alanında 7 Meslek Yeterliliğimiz Bulunmaktadır.


17UY0332-4 Emlak Danışmanı (Rev.00)

     

     Amacı: Bu ulusal yeterliliğin amacı Emlak Danışmanı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

     Başvuru Şartları: Bu yeterlilik sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.

     Yeterliliğin Yapısı: A1,A2,A3 (Zorunlu) birimlerden oluşmaktadır.

                               A1: İSG, Çevre ve Kalite

                               A2: İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma

                               A3: Emlak Satışı/Kiralanması ve Sonrası İşlemleri

17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Rev.00)

     Amacı: Bu ulusal yeterliliğin amacı Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

     Başvuru Şartları: Bu yeterlilik sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.

     Yeterliliğin Yapısı: A1,A2,A3 (Zorunlu) birimlerden oluşmaktadır.

                               A1: İSG, Çevre ve Kalite

                               A2: Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu

                               A3: Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi

17UY0296-3 Kasiyer (Rev.00)

     Amacı: Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Kasiyer (Seviye 3) mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip ve yeterli olup olmadığını belirlemek ve meslekte yeterliliğini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamasına olanak vermektir. Bu ulusal yeterlilik; aynı zamanda eğitim ile sınav ve belgelendirme kuruluşları için referans niteliğindedir.

     Başvuru Şartları: Bu yeterlilik sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.

     Yeterliliğin Yapısı: A1,A2,A3 (Zorunlu) birimlerden oluşmaktadır.

                               A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre

                               A2: Kasa İşlemleri

                               A3: İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim

17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Rev.00)

     Amacı: Motorlu kara taşıtları alım satım çalışmalarının eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

     Başvuru Şartları: Bu yeterlilik sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.

     Yeterliliğin Yapısı: A1 (Zorunlu) B1,B2,B3 (Seçmeli) birimlerden oluşmaktadır.

                               A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

                               B1: İş Makineleri Alım – Satım İşlemleri

                               B2: Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım – Satım İşlemleri

                               B3: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Rev.00)

     Amacı: Motorlu kara taşıtı alım satım çalışmalarının eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

     Başvuru Şartları: Bu yeterlilik sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.

     Yeterliliğin Yapısı: A1,A2 (Zorunlu) B1 (Seçmeli) birimlerden oluşmaktadır.

                               A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

                               A2: Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri

                               B1: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

17UY0323-3 Satış Danışmanı (Rev.00)

  Amacı: Satış Danışmanı (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

  Başvuru Şartları: Yeterlilik sınavına giriş için ön şart bulunmamaktadır.

  Yeterliliğin Yapısı: A1,A2 (Zorunlu) birimlerden oluşmaktadır.

                            A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

                            A2: Satış Uygulamaları

17UY0323-4 Satış Danışmanı (Rev.00)

  Amacı: Satış Danışmanı (Seviye 4) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;  Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.  

  Başvuru Şartları: Yeterlilik sınavına giriş için ön şart bulunmamaktadır.

 Yeterliliğin Yapısı: A1,A2,A3 (Zorunlu) birimlerden oluşmaktadır.

                            A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

                            A2: Satış Alanı Uygulamaları

                            A3: Satış ve Müşteri Hizmetleri