TEKNİKEL olarak özellikle, kültürel, sanatsal, bilimsel, eğitsel, sağlık ve güvenlik ile çevre konularında topluma katkıda bulunmaya çalışarak; herhangi bir sosyal sorumluluk uygulaması için, kampanya yapmayı tercih edebilir, çalışanlarımızı sosyal sorunlar kapsamında gönüllü çalışabilmeleri için teşvik edebilir ya da bir STK ile ortak çalışma yapabiliriz.