Otomotiv Alanında 11 Meslek Yeterliliği Bulunmaktadır


13UY0123-4 Motosiklet Bakım Onarımcısı Seviye  4 (Rev.01)

     AmacıÜlkemizde otomotiv sektöründe motosikletlerin basit veya karmaşık, rutin veya rutin olmayan elektriksel, mekanik, elektromekanik arızalarının tespiti, parça değişimi, çalışma performanslarıyla ilgili yapısal ayarları ve bakım onarımları gerekli nitelikteki motosiklet bakım onarımcıları ile sağlanmaktadır. Bu yeterlilik, motosiklet bakım onarımcısının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

     Başvuru Şartları: 13UY0123-4/B3 yeterlilik birimi sınavına girilebilmesi için adayların ilgili aracı kullanabilmeyi sağlayan resmi belgeye sahip olması gerekmektedir.

     Yeterliliğin Yapısı: A1,A2 (Zorunlu),B1,B2,B3 (seçmeli) birimlerden oluşmaktadır.

                               A1: İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri

                               A2: Kalite Yönetim Sistemi

                               B1: Araçta Arıza Tespiti Ve Onarım

                               B2: Araçta Periyodik Bakımlar

                               B3: Yol Testleri

11UY0018-4 Otomotiv Boya Onarımcısı Seviye 4 (Rev.02)

     AmacıÜlkemizde otomotiv sektöründe motorlu kara taşıtlarının metal ve metal olmayan dış ve iç yüzeylerinde boya hasarlarının oluştuğu parçaların boyama işlemine uygun hale getirilmesi, boyanması, boyama sonrası gerekli yüzey işlemlerinin yapılması ve uygun renk ve özellikte boya hazırlanması gerekli nitelikteki otomotiv boya onarımcılar ile sağlanmaktadır. Bu yeterlilik, otomotiv boya onarımcısının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

     Başvuru Şartları: Bu yeterlilik sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.

     Yeterliliğin Yapısı: A1,A2,A3,A4 (Zorunlu),B1,B2,B3,B4(seçmeli) birimlerden oluşmaktadır. 


                              A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri     B1: Boyama Öncesi Hazırlıkları Yapma
                              A2: Kalite Yönetim Sistemi      B2: Boyama İşlemlerini Yapma 
                              A3: İşin ve Gereçlerin Düzenlenmesi        B3: Boyama Sonrası Kontrolleri Yapma
                              A4: Son Kontrol ve Raporlama     B4: Eğitim ve Geliştirme

11UY0020-5 Otomotiv Elektromekanikçisi Seviye 5 (Rev.03)

     AmacıÜlkemizde otomotiv sektöründe, motorlu kara taşıtlarının basit veya karmaşık, rutin veya rutin olmayan elektriksel, mekanik, elektromekanik, pnömatik arızalarının tespiti, parça değişimi, çalışma performanslarıyla ilgili yapısal ayarları ve bakım onarımları otomotiv elektrome-kanikçileri ile sağlanmaktadır. Bu yeterlilik, otomotiv elektromekanikçilerinin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

     Başvuru Şartları: Bu yeterlilik sınavına giriş için B sınıfı veya üzeri sürücü belgesi gereklidir.

     Yeterliliğin Yapısı: A1,A2,A3,A4 (Zorunlu),A5,A6,A7,A8 (Seçmeli) birimlerden oluşmaktadır. 

                             A1:İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri     A5: Periyodik Bakım
                             A2: Kalite Yönetim Sistemi     A6: Arıza Tespiti ve Onarım
                             A3: İşin ve Gereçlerin Düzenlenmesi     A7: Son Kontroller
                             A4: Son Kontrol ve Raporlama     A8: Eğitim ve Geliştirme

1UY0021-4 Otomotiv Mekanikçisi Seviye 4(Rev.03)

     AmacıÜlkemizde otomotiv sektöründe motorlu kara taşıtlarının basit veya karmaşık, rutin veya rutin olmayan mekanik arızalarının tespiti, parça değişimi, çalışma performanslarıyla ilgili yapısal ayarları ve bakım onarımları gerekli nitelikteki otomotiv mekanikçileri ile sağlanmaktadır. Bu yeterlilik, otomotiv mekanikçisinin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

     Başvuru Şartları: B3 yeterlilik birimini alacak adayın B sınıfı veya üzeri sürücü belgesi gereklidir.

     Yeterliliğin Yapısı: A1,A2,A3,A4 (Zorunlu),B1,B2,B3,B4(Seçmeli) birimlerden oluşmaktadır. 

                             A1:İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri     B1: Periyodik Bakım
                             A2: Kalite Yönetim Sistemi     B2: Arıza Tespiti ve Onarım
                             A3: İşin ve Gereçlerin Düzenlenmesi     B3: Yol Testi
                             A4: Son Kontrol ve Raporlama     B4: Eğitim ve Geliştirme

14UY0191-4 Otomotiv Gövde Onarımcısı Seviye 4 (Rev.00)

    

     Amacı: Bu yeterlilik, Otomotiv Gövde Onarımcısının (Seviye 4) niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

     Başvuru Şartları: Bu yeterlilik sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.

     Yeterliliğin Yapısı: A1,A2,A3 (Zorunlu),B1,B2 (Seçmeli) birimlerden oluşmaktadır. 

                              A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri
                              A2: Kalite Yönetim Sistemi
                              A3: İş Organizasyonu ve Hazırlık
                              B1: Muayene ve Hasar Tespiti
                              B2: Gövde Üzerinde Onarım ve Son Kontroller

14UY0191-5 Otomotiv Gövde Onarımcısı Seviye 5(Rev.00)

     Amacı: Bu yeterlilik, Otomotiv Gövde Onarımcısının (Seviye 5) niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

     Başvuru Şartları: Bu yeterlilik sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.

     Yeterliliğin Yapısı: A1,A2,A3 (Zorunlu),B1,B2,B3 (Seçmeli) birimlerden oluşmaktadır. 

                              A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri
                              A2: Kalite Yönetim Sistemi
                              A3: İş Organizasyonu ve Hazırlık
                              B1: Muayene ve Hasar Tespiti
                              B2: Gövde Üzerinde Onarım ve Son Kontroller
                              B3: Şasi Onarımı

11UY0007-3 Otomotiv Montajcısı Seviye 3 (Rev.03)

     Amacı: Bu yeterlilik Otomotiv Montajcısı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

     Başvuru Şartları: Bu yeterlilik sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.

     Yeterliliğin Yapısı: A1(Zorunlu),B1,B2(Seçmeli) birimlerden oluşmaktadır. 

                              A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
                              B1: Montaj Hazırlık İşlemleri
                              B2: Montaj İşlemleri

11UY0007-4 Otomotiv Montajcısı Seviye 4 (Rev.03)

     Amacı: Bu yeterlilik Otomotiv Montajcısı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

     Başvuru Şartları: Bu yeterlilik sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.

     Yeterliliğin Yapısı: A1(Zorunlu),B1,B2(Seçmeli) birimlerden oluşmaktadır. 

                              A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
                              B1: Montaj Hazırlık İşlemleri
                              B2: Montaj İşlemleri

11UY0005-3 Otomotiv Boyacısı Seviye 3 (Rev.03)

     Amacı: Bu yeterlilik Otomotiv Boyacısı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

     Başvuru Şartları: Bu yeterlilik sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.

     Yeterliliğin Yapısı: A1,A2,A3(Zorunlu) birimlerden oluşmaktadır. 

                              A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
                              A2: İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleri
                              A3: Boyama İşlemleri

11UY0019-4 Otomotiv Elektrikçisi Seviye 4 (Rev.02)

     Amacı: Ülkemizde motorlu kara taşıtlarının basit veya karmaşık, rutin veya rutin olmayan tüm elektrik-sel arızalarının tespiti, parça ve kabloların değiş-imi, çalışma performansları ve doğruluğu ile il-gili tüm ayarları ve arıza tespiti, bakım ve onarım işleri, gerekli nitelikteki otomotiv elektrikçileri ile sağlanmaktadır. Bu yeterlilik, otomotiv elektrikçisinin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

     Başvuru Şartları: Bu yeterlilik sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.

     Yeterliliğin Yapısı: A1,A2,A3,A4 (Zorunlu), B1,B2,B3,B4 (Seçmeli) birimlerden oluşmaktadır. 

                             A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri     B1: Periyodik Bakım
                             A2: Kalite Yönetim Sistemi     B2: Arıza Tespiti ve Onarım
                             A3: İşin ve Gereçlerin Düzenlenmesi     B3: Seçimli Cihaz ve Aksesuar Montajı
                             A4: Son Kontrol ve Raporlama     B4: Eğitim ve Geliştirme

11UY0006-3 Otomotiv Kaportacısı seviye 3 (Rev.03)

     Amacı:Bu yeterlilik Otomotiv Kaportacısı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır

     Başvuru Şartları: Bu yeterlilik sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.

     Yeterliliğin Yapısı: A1,A2,A3(Zorunlu) birimlerden oluşmaktadır.

                               A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

                               A2: İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleri 

                               A3: Kaporta Onarım İşlemleri