Metal Alanında 8 Meslek Yeterliliğimiz Bulunmaktadır.


12UY0086-3 Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi Seviye 3 (Rev.02)

      Amacı: Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisinin (Seviye 3),adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

      Başvuru Şartları: Bu yeterlilik sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.

      Yeterliliğin Yapısı: A1 (Zorunlu) B1,B2 (Seçmeli) birimlerden oluşmaktadır.

                                A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

                                B1: Kavis Verme

                                B2: Pres

12UY0087-4 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü Seviye 4 (Rev.02)

      Amacı: Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörünün (Seviye 4), adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

      Başvuru Şartları: Bu yeterlilik sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.

      Yeterliliğin Yapısı: A1 (Zorunlu) B1,B3,B4 (Seçmeli) birimlerden oluşmaktadır.

                                A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

                                B1: Abkant Pres

                                B3: Pres

                                B4: Punch Pres

12UY0053-3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 3 (Rev.02)

 

      Amacı: Ülkemizde, çelik ve alüminyum malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini elle veya yarı mekanize kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

      Başvuru Şartları: Bu yeterlilik sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.

      Yeterliliğin Yapısı: A1 (Zorunlu) B1,B5,B6,B9,B14,B1,B2 (Seçmeli) birimlerden oluşmaktadır.

                                A1: Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

                                B1: Elektrotla Ark Kaynağı (111)

                                B5: Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG) (131)

                                B6: Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG) (135)

                                B9: Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG) (141)

                                B14: Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

                                B1: Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG)-Alüminyum (131)

                                B2: Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG) -Alüminyum (141)

11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Seviye 3 (Rev.03)     

      Amacı: Ülkemizde, çelik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini elle veya yarı mekanize kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

      Başvuru Şartları: Bu yeterlilik sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.

      Yeterliliğin Yapısı: A1 (Zorunlu) B1,B5,B6,B7,B9,B14 (Seçmeli) birimlerden oluşmaktadır.

                                A1: Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

                                B1: Elektrotla Ark Kaynağı (111)

                                B5: Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

                                B6: Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

                                B7: Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Elektrotla Metal-Ark Kaynağı (136)

                                B9: Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

                                B14: Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4 (Rev.02)  

      Amacı: Ülkemizde, metalik malzemelerin ergitmeli direnç kaynak yöntemlerinden herhangi birini, tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır. Bu yeterlilik direnç kaynağında yüksek basınç altında çalışan kaynak operatörlerine uygulanmaz.

      Başvuru Şartları: Bu yeterlilik sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.

      Yeterliliğin Yapısı: A1 (Zorunlu) B1,B2,B3 (Seçmeli) birimlerden oluşmaktadır.

                                A1: Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

                                B1: Direnç Nokta Kaynağı (21)

                                B2: Dikiş Direnç Kaynağı (22)

                                B3: Projeksiyon Kabartmalı Kaynak (23)

11UY0016-4 Kaynak Operatörü Seviye 4 (Rev.02)

      Amacı:Ülkemizde, metalik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini, tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır. Bu yeterlilik yüksek basınç altında çalışan kaynak operatörlerine uygulanmaz.

      Başvuru Şartları: Bu yeterlilik sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.

      Yeterliliğin Yapısı: A1 (Zorunlu) B2,B3,B7 (Seçmeli) birimlerden oluşmaktadır.

                                A1: Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

                                B2: Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

                                B3: Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

                                B7: Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121)

12UY069-3 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 3 (Rev.03)

Amacı: Bu yeterlilik Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Başvuru Şartları: Bu yeterlilik sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.

Yeterliliğin Yapısı: A1, A2  birimlerden oluşmaktadır.

                           A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite

                           A2: Plastik Enjeksiyon Üretim İşlemleri

12UY069-4 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 4 (Rev.03)

Amacı: Bu yeterlilik Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,  adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,  eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Başvuru Şartları: Bu yeterlilik sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.

Yeterliliğin Yapısı: A1, A2 , A3, B1  birimlerden oluşmaktadır.

                          A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite

                          A2: Üretim Sürecine İlişkin Yönetsel Sorumluluklar

                          A3: Plastik Enjeksiyon Üretim ve Kontrol İşlemleri

                          B1: Köprülü Vinçle Kalıp Bağlama