Makine Alanında 4 Yeterliliğimiz Bulunmaktadır


 10UY0002-3 Makine Bakımcı Seviye 3(Rev.03)

     AmacıBu yeterlilik Makine Bakımcı (Seviye 3) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler (personel) tarafından yürütülmesi ve ilgili mesleki çalışmalarda kalitenin artırılması için; Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve  yetkinlikleri tanımlamak, adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

     Başvuru Şartları: Bu yeterlilik sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.

     Yeterliliğin Yapısı: A1(Zorunlu),B1,B2(seçmeli) birimlerden oluşmaktadır.

                               A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

                               B1: Önleyici Bakım

                               B2: Düzeltici Bakım

 10UY0002-4 Makine Bakımcı Seviye 4(Rev.03)

     AmacıBu yeterlilik Makine Bakımcı (Seviye 4) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler (personel) tarafından yürütülmesi ve ilgili mesleki çalışmalarda kalitenin artırılması için; Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve      yetkinlikleri tanımlamak, adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

     Başvuru Şartları: Bu yeterlilik sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.

     Yeterliliğin Yapısı: A1(Zorunlu),B1,B2(seçmeli) birimlerden oluşmaktadır.

                               A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

                               B1: Önleyici Bakım

                               B2: Düzeltici Bakım

 10UY0002-5 Makine Bakımcı Seviye 5(Rev.03)

     AmacıBu yeterlilik Makine Bakımcı (Seviye 5) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler (personel) tarafından yürütülmesi ve ilgili mesleki çalışmalarda kalitenin artırılması için; Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve      yetkinlikleri tanımlamak, adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

     Başvuru Şartları: Bu yeterlilik sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.

     Yeterliliğin Yapısı: A1,A2(Zorunlu),B1,B2,B3(seçmeli) birimlerden oluşmaktadır.

                               A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

                               A2: Makine Kurulumu

                               B1: Önleyici Bakım

                               B2: Düzeltici Bakım

                               B3: Kestirimci Bakım

 12UY0105-3 Makine Montajcısı Seviye 3 (Rev.00)

     Amacı:Makine Montajcısı (Seviye 3) mesleğinde çalışan veya çalışmak isteyen bireylerin bu meslek için standartlaştırılmış bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olup olmadığını ölçmek, değerlendirmek ve yeterliliklerini belgelendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

     Başvuru Şartları: Bu yeterlilik sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır.

     Yeterliliğin Yapısı: A1,A2,A3,A4(Zorunlu) birimlerden oluşmaktadır.

                               A1: İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre ve Kalite

                               A2: Kalite Yönetimi

                               A3: Montaj Ön Hazırlığı

                               A4: Montaj