TEKNİKEL belgelendirme olarak; Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi çerçevesinde yürüttüğü faaliyetleri gerçekleştirirken aşağıdaki politikaları benimsemiştir:

TS EN ISO/IEC 17024, standardı ve uymakla yükümlü olduğumuz diğer mevzuat şartlarına bağlı kalmak ve bu şartları yerine getirmek

Tarafsızlığı sağlayabilmek üzere, tüm ilgili tarafların faaliyetlerimize katılımına olanak vermek ve tüm faaliyetlerimizi tarafsızlığımızı bozmayacak adil bir şekilde yönetmek,

Personel belgelendirme talebinde bulunan, belgelendirilen kişilere ve diğer ilgili taraflara ait bilgilerin gizliliğini sağlamak, (yasal şartlar gereğince bilgi ve belge istemeye yetkili kişi ve mercilere vermesi gereken bilgi ve belgeler dışında, adaylara ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi gizli tutmak.)

Tarafsızlığa, gizliliğe ve güvenliğe zarar getirecek hiçbir faaliyette bulunmamak,

TEKNİKEL içinde olduğu veya taraf olduğu tüm çıkar çatışması riskleri yönetmek,

Personel belgelendirme faaliyetlerimiz için, nitelikli ve yeter sayıdaki personeli istihdam etmek ve bilgi ve becerisini sürekli geliştirmek,

Belgelendirme sürecinin güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü faaliyeti önlemek, sınav aşamalarının ve materyallerinin güvenliğini sağlamak için alınan tüm önlemleri uygulamak

Belgenin verilmesi, gözetim sürecinin gerçekleştirilmesi, yeniden verilmesi, askıya alınması veya geri çekilmesi ya da kapsamın daraltılması durumlarında; her zaman uygun şartlarda, ulusal veya uluslararası mevzuatlara, Mesleki Standartlara ve Ulusal Yeterliliklere uygun olarak tarafsız ve adil olarak belgelendirme hizmeti vermek,

İş sağlığı ve güvenliği kuralları esas alınarak personel belgelendirme faaliyetlerini yönetmek,

Belgelerin kötüye kullanımını engellemek,

Kuruluşumuza gelen itiraz, şikâyetler ve öneriler ile ilgili, bilgilendirmeleri zamanında yapmak ve gerekli tüm düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştirmek

TS EN ISO/IEC 17024, standartlarının gereklerine göre kurulmuş olan Personel Belgelendirme Sistemimizi çalışanlarımızın katılımı ile uygulayarak hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek.

Gerçekleştirdiğimiz belgelendirme faaliyetlerinden ve aldığımız tüm kararlardan sorumlu olduğumuzun bilincinde olmak,

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Tanju TAV