Teknikel Belgelendirme, MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu ve TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşudur.

Sunduğu hizmetlerde tamamen tarafsız ve bağımsız olmayı ilke edinmiş, her kuruluş ve kişi için hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin tamamen tarafsız hareket etmektedir.

Bağımsızlık ve dürüstlük ilkesini tehlikeye sokacak her türlü davranıştan uzak durarak yasal mevzuat ve yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt ve beyan eder.